Geschiedenis

Lees hier meer over de geschiedenis van Dier en Park.

Herenclub

Begin jaren 90 richtte Jan Hop een herenclub op van mensen die een grote dierencollectie bezaten. Jan Hop kwam beroepsmatig bij vele Nederlandse en Duitse dierentuinen en particuliere dierenliefhebbers met grote collecties over de vloer. Jan had opgemerkt dat er veel gezamenlijke doelen en belangen speelden, maar dat er weinig onderling contact was. Door de partijen bij elkaar te brengen kon er onderling kennis worden uitgewisseld en vonden surplus dieren gemakkelijker een nieuw thuis. Ook werd er gestart met het gezamenlijk inkopen van diensten en goederen tegen aantrekkelijke kortingen.

Dier en Park

Het aantal deelnemers groeide en daarmee ook de wens om een professionaliseringsslag te maken. Op 2 mei 1996 werd de Vereniging Dier en Park opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Het oprichtingsbestuur bestond uit Han Assink, Christel Goossens, Dirk van der Kooij, Ad van Laarhoven en Walter Getreuer.

Dierentuinvergunning

Het aantal leden uit de dierentuinsector nam toe en het aantal particuliere leden nam af. In 2003 voerde de overheid de dierentuinvergunning in. Op dat moment is besloten dat alleen dierenparken die in het bezit zijn van een dierentuinvergunning lid mogen worden van de Vereniging Dier en Park. Sinds 2017 mogen ook dierenparken die bezig zijn met de aanvraag van de dierentuinvergunning, lid worden.

(Inter)nationaal

In de beginperiode waren zowel Nederlandse, Belgische als Duitse dierenparken en particulieren lid van de vereniging. Door de invoering van de dierentuinvergunning in Nederland en de specifieke Nederlandse eisen met betrekking tot wet- en regelgeving, zijn thans alleen nog Nederlandse dierenparken lid van Dier en Park.


Deel deze pagina op:

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Bezoek Dier en Park ook op:

Facebook Twitter