Red Homerus bij Vlinders aan de Vliet

Het project, Red de Homerus, is een initiatief van IABES. Deze wereldwijde overkoepelende organisatie vraagt uw aandacht om deze vlinder tegen uitsterven te redden.

De Homeruspage is een grote vlinder met een spanwijdte van 15 cm. De vlinder was vroeger op heel het eiland Jamaica te bewonderen, maar komt tegenwoordig alleen nog voor in het tropisch regenwoud op West Jamaica. Dit gebied wordt Cockpit Country genoemd.

De vlinder wordt bedreigd in haar voortbestaan door onder meer het verlies aan leefruimte door de bauxietwinning.

Wereldwijd wordt actiegevoerd en geld ingezameld om de Homeruspage te redden door bescherming van het specifieke leefgebied Cockpit Country. De opzet is dat het land niet verder uitgeput wordt en dat ecotoerisme zijn intrek zal nemen. Niet alleen deze bijzondere vlinder, maar ook vele andere diersoorten zullen gespaard blijven.

Dit in tegenstelling tot de regenwoud-vernielende-bauxietwinning. Cockpit Country moet officieel erkend worden als Nationaal park! Het Nederlandse natuurbeschermingsfonds DZCF (Dutch Zoo Nature Conservation Fund) geeft financiële ondersteuning aan het Homerus project. Ook levert Vlinders aan de Vliet een bijdrage door geld in te zamelen en sponsoracties te organiseren.

Meer weten?

Foto door Mercedes Lisón Martín, CC BY-SA 2.5 es, Link


Deel deze pagina op:

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Bezoek Dier en Park ook op:

Facebook Twitter